Helyi Hírek - Független folyóirat   2023.12.02. szombat
Melinda, Vivien
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 28019832
   « Vissza

CBA lesz az ABC

 « Cikkek és hírek 
2010. május 19.
 

Sokak számára váratlan esemény volt, amikor ez év januárban bezárt a XVI. kerület egyik legnagyobb forgalmú élelmiszer üzlete a Jókai út mentén. Az eseményről korábban rövid képaláírásban hírt adtunk, közölve azt, hogy az ismert üzlet helyén a továbbiakban nem COOP ABC lesz, hanem a CBA hálózat részeként üzemel tovább az egyébként önkormányzati tulajdonban álló épület. A cikkre észrevétel érkezezett az élelmiszerboltot korábban üzemeltető CO-OP Star Zrt. elnök-vezérigazgatójától. A levelet eljutattuk a bérleti jogot felmondó tulajdonos önkormányzathoz, amelynek nevében Kovács Péter polgármester írt választ. Miután a nagy forgalmú üzlet sorsa, valamint a kerületi önkormányzat vagyongazdálkodása egyaránt fontos közügynek számít, a cikkünk nyomán született írásokat alább változtatás nélkül közreadjuk.

Helyi Hírek – Szőke Katalin felelős szerkesztő részére

 

Tisztelt Szőke Katalin !

Meghökkenve olvastam a Helyi Hírek március 17-ei számában a „Mikor lesz itt ABC” című írásukat. A Jókai úti ABC-t társaságunk, a CO-OP Star Zrt., mint az Északpesti ÁFÉSZ jogutódja üzemeltette az elmúlt évben. Az üzlet bezárásáról és bérlőváltásának körülményeiről írtak azonban kissé távol állnak a valóságtól, s kötelességemnek érzem, hogy a kerület lakóit, volt vásárlóinkat tájékoztassuk a történtekről.

 

Vállalkozásunk, mint az említett ABC bérlője, valóban többször kezdeményezte a bérlemény megvásárlását, de ezzel egyidejűleg azt is, hogy az üzletet felújítanánk, átalakítanánk, korszerűsítenénk, s minderre hosszú távú bérleti szerződés mellett is hajlandóak vagyunk, s természetesen az üzlet környezetének megújítására, csinosítására is készen állunk. Határozatlan idejű bérleti szerződés mellett viszont nincs az a vállalkozó, aki 100 millió Ft-os nagyságrendben költekezne idegen ingatlanon, ahol bármikor felmondhatják a bérleti szerződést.

 

Nem felel meg a valóságnak, hogy a bérleti szerződés lejárt. Az Önkormányzat azt felénk felmondta 2009. június végén, még jóval azt megelőzően, hogy pályázatot írt volna ki a bolt üzemeltetésére, felújítására, a közterület átalakítására. Ha ezt az Önkormányzat részéről velünk képzelték volna el, akkor egy viszonylag egyszerű egyeztetés keretein belül a bérleti jogviszony folytatása és a bolt folyamatos működtetése során megtettük volna, sőt szívesen vállalkoztunk volna rá. Ezzel szemben az Önkormányzat honlapján pályázati hirdetmény jelent meg a beadási határidőt megelőzően 3 nappal. Ennyi idő alatt képtelenség volt olyan pályázatot benyújtani, amely részletes látványtervvel, költségvetéssel rendelkezik az üzlet környezetének, a közterületnek az átalakításáról, megújításáról. Ezzel együtt a pályázatunkat benyújtottuk, ahol vállaltuk, hogy fizetjük a cikkben is említett kétszeres bérleti díjat, vállaltuk, hogy az üzletet felújítjuk az Önkormányzat által óhajtott módon és mértékben, de a pályázat elbírálásában a döntő szempont a közterület kialakítása volt. A pályázat elbírálását követően arról értesítettek bennünket, hogy a pályázatot nem mi nyertük.

Az üzleti életben ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy kemény tárgyalások eredményeként alakítunk ki partnerkapcsolatokat, partnereinket megbecsüljük, s ugyanilyen kemény tárgyalások előzik meg azt is, ha éppen szakításra kerül sor. A nálunknál fejlettebb üzleti és társadalmi kultúrával rendelkező országokban (mint pl. Németországban, Ausztriában), a pontosan és jól fizető bérlőket megbecsülik évtizedeken, akár évszázadon keresztül is a helyi önkormányzatok tulajdonában lévő bérleményekben megtartják, segítik a vállalkozásaikat, biztonságot nyújtanak nekik, akik cserébe fejlesztenek és folyamatosan fizetnek a bérbeadóiknak. Vállalkozásunk több mint 100 üzletet ad bérbe, és közel 50-et vesz is bérbe, s mintegy 150 saját tulajdonú boltot működtet.

 

Nem találkoztunk még a XVI. kerületi Önkormányzat eljárásához hasonlóval, s őszintén remélem, nem is fogunk, mert az minden korrektséget mellőzött, joggal érezzük úgy, hogy nemkívánatosakká váltunk, bár nem tudjuk, hogy miért. A legnagyobb veszteség azonban a vásárlóinkat érte, akik így hónapokon keresztül nem járhattak a megszokott üzletükbe, közel 2000 törzsvásárló, aki lojális volt a COOP üzlet iránt, folyamatosan kedvezményben részesült, s ők is joggal érezhetik magukat becsapva, hiszen azt ígértük, hogy amíg a mi boltjainkba járnak, addig ez őket megilleti.

 

A korábban közölt íráshoz képest tehát csak néhány apró dologban tér el a valóság: a bérleti szerződés nem járt le, a pályáztatás nem azonos feltételeket biztosított a pályázók számára, és az sem igaz, hogy mint bérlő az Önkormányzat elvárásait ne teljesítettük volna. A tanulság, hogy egy pontosan és jól fizető bérlőt is „csak úgy” ki lehet tenni, fel lehet tehát tenni a kérdést, hogy hol van az országban az üzleti biztonság, az üzleti erkölcs és etika. A legfőbb vesztesek persze a vásárlók, akiktől ezúton is elnézést kérek, hogy már nem szolgálhatjuk ki őket, de szívesen látjuk a mintegy 150 üzletünkben, az ország 67 településén, ahol a helyi vezetők és a fogyasztók megelégedésére dolgozunk.

 

Tisztelettel:
Dr. Rédei István
elnök-vezérigazgató

A CO-OP Star Zrt. elnök-vezérgazgatójának levelére Kovács Péter polgármester lapunknak a következő észrevételt juttatta el:

 

Tisztelt Szerkesztőség!

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármestereként az alábbiakat gondolom erről a történetről:

A Coop Star Zrt. levelében megfogalmazott állítások egy ponton valósak. A szerződés határozatlan időtartamra köttetett, ergo nem járt le. A szerződés felmondására került sor. Ennek azonban nagyon komoly előzményei vannak.

A Coop Star Rt. bérleti jog átadással jutott az ingatlan birtokába. Legelső, az ingatlan felújítására vonatkozó levelük 2000. decemberében kelt. Ebben az ingatlan felújítását kérik Önkormányzatunktól.

2001-ben az Önkormányzat, eleget téve a bérlői kérésnek a bérleti díj változatlanul hagyása mellett az ingatlan tetőszerkeze­tét 3.683.796 forintért felújította.

2002-ben a bérlő ismét igényt terjesztett elő, ekkor fűtéskorszerűsítési és egyéb munkákat kért. A költségbecslés, amit a bérlő készített, 5.100.000 forintot tartalmazott, mely automata ajtó beépítéséről és központi fűtés felújításáról szólt.

A kért felújítások között számos olyan tétel is volt, ami a bérlő karbantartási kötelezettségei közé tartozott volna. Fentiek eredményeképpen azonban mégis megállapodás jött létre arról, hogy a beruházásokat a Coop elvégzi, 4.027.184 forint értékben, az Önkormányzat pedig kifizeti.

2003-ban ismételt felújítási igény merült fel a bérlő részéről, ugyanis a Coop a beruházásakor a megállapodáson túl is kivitelezett 450.000 forint értékben, amit az Önkormányzat szintén kifizetett a Coop Zrt-nek.

2007-ben a Coop Star Zrt. ismét jelezte, hogy az ingatlan egyes részei felújításra szorulnak. Az Önkormányzat saját költségén 2.398.396 forintot költött az ingatlanra.

Ezen túl összesen 2003 óta az Önkormányzat további 2.316.780 forintot költött az ingatlan üzemeltetésére – a fentieken túl – a bérlő kérésére.

2008-ban ismételten felújítási igényeket jeleztek. Ezeket természetesen megint az Önkormányzat költségére kívánták elvégeztetni.

 

Ekkor a Vagyonhasznosítási Iroda új vezetője úgy döntött, hogy a tetőfelújítás megkezdése előtt a helyzetet részletesen megvizsgálja. A bérlemény ellenőrzése során megállapítást nyert, hogy a tető valóban felújításra szorul. Ez bérbeadói kötelezettség.

Megállapítást nyert viszont az is, hogy a bérlő egyáltalán nem tesz eleget karbantartási kötelezettségeinek. A bérlemény ellenőrzése során például kiderült, hogy a vízvezetékek karbantartása során a vezetéket vörösréz anyagú vezetékkel javították, és ezzel a hálózatot olyan korróziós veszélynek tették ki, amely bármikor jelentkezhet a vezetékhálózatban. A nyílászárók sem feleltek meg a mai előírásoknak, és azok cseréje a szerződés szerint szintén bérlő kötelezettsége lett volna. Összefoglalóan az volt megállapítható, hogy az épület épületgépészeti és elektromos állapota rossz, és elhanyagolt műszaki karbantartottság jellemző rá. A vezetékhálózatok teljes felújításra szorultak. Nyilvánvaló lett, hogy az elektromos hálózat és a világítótestek teljes cseréjét kell megvalósítani.

A bérlemény ellenőrzés tehát azt mutatta, hogy a bérlő nem tesz eleget kötelezettségeinek, az ingatlan állapota folyamatosan romlik. Mindezeken túl az is ismertté vált, hogy a bérlői kötelezettségeken túl bérbeadói kötelezettségek teljesítése is időszerű. Az illetékes szakirodák általi becslés alapján közel 80 millió forint kellett volna ahhoz, hogy az ingatlan a mai színvonalon működő ABC legyen.

E vizsgálat közben a bérleti díjak vizsgálatánál is érdekes felfedezésre jutottunk, nevezetesen, hogy a Jókai u 2. szám alatti stratégiai helyen elhelyezkedő ingatlan bérleti díja a legalacsonyabb bérleti díjak között van. Értékbecslés készítése és a piaci viszonyok vizsgálata alapján a szakiroda vezetője egyértelműen arra a megállapításra jutott, hogy az ingatlan jelenleg elérhető bérleti díja reálisan több mint a Coop Zrt. által fizetett díj másfél-kétszerese.

Számításokkal igazolta, hogy amennyiben a bérleti díjat a kétszeresére emeli az Önkormányzat, és a bérlőt köteleznénk a teljeskörű felújításra, abban az esetben még bérbeszámítás esetén is önkormányzatunk hozzájutna nem csak a Coop Zrt. által fizetett díjhoz, de a teljes felújításhoz is. Magyarán dupla bérleti díj folyna be közvetve és közvetetten az Önkormányzathoz. E mellett polgármesterként nem mehettem el szótlanul.

 

A korábbi évek sajnálatos gyakorlata miatt az egyértelmű volt, hogy a Coop Star Zrt. önerőből nem kíván erre az ingatlanra a kötelezettségein felül költeni, sőt még a kötelezettségeit sem teljesíti maradéktalanul, miközben a piaci ár felét fizeti bérleti díjként. Ezt persze nem lehet a cégnek felróni, hiszen ők csak éltek az Önkormányzat által biztosított rendkívül kedvező helyzettel.

 

Ezen érvek hatására a helyzetet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elé terjesztettem. A Bizottság úgy döntött, hogy pályázatot írt ki az ingatlan hasznosítására úgy, hogy a bérlő köteles az ingatlan 80 milliós felújítása mellett arra, hogy az előtte elterülő közterületet felújítja, és emellett vállalja a dupla bérleti díj fizetését is.

A pályázat 30 napra a jogszabályoknak megfelelően kifüggesztésre került!

A pályázatra két élelmiszer áruház adta be ajánlatát. A pályázatot pontozással döntötték el. A legtöbb pontot a minél magasabb felújítási összeg vállalására és a minél magasabb bérleti díjra lehetett kapni a pályázatban. A bérleti díj 10 ezer forintonként 1 pontot, míg a felújítási költség 100 ezrenként 1 pontot jelentett. Teljesen valótlan és sértő is az az állítás, hogy az Önkormányzat szubjektív szempontokkal döntötte volna el ezt a kérdést. Az esztétikus kialakításra összesen 10 pont volt elérhető, ennél egy ponttal sem több, a COOP pedig 198 pontot ért el, vagyis mindösszesen a pontok körülbelül 5%-a származhatott volna az esztétikus kialakításból.

 

Azt már az olvasókra bízom, hogy értékeljék a COOP azon állítását: „az sem igaz, hogy mint bérlő az Önkormányzat elvárásait ne teljesítettük volna. A tanulság, hogy egy pontosan és jól fizető bérlőt is „csak úgy” ki lehet tenni, fel lehet tehát tenni a kérdést, hogy hol van az országban az üzleti biztonság, az üzleti erkölcs és etika”.

Mennyire lett volna etikus egy olyan bérlőt megtartani egy jól üzemelő ingatlanban, aki gyakorlatilag „feléli” a befizetett bérleti díjat, ami ráadásul a piaci ár fele.

Jómagam polgármesterként tárgyaltam a COOP Star Zrt. képviselőivel a felmondás előtt. Tettek ajánlatot a bérleti díj emelésére, és körülbelül a bérleti díj 20%kal történő emelését tartották volna elfogadhatónak. Érdekes momentum volt számomra, amikor a benyújtott pályázatukban mégis vállalták volna a szerződésben korábban szereplő bérleti díj kétszeresének megfizetését is.

 

Végezetül kijelentem, hogy a pályázati eljárásban minden induló számára egyenlő esélyeket biztosítottunk. Amennyiben ezt a COOP Star Zrt. valóban nem így látná, úgy a pályázati eljárás eredményét megtámadhatta volna. Nem tette.

A történet végeztével az eredmény a következő: Az Önkormányzat ingatlana majdnem 90 millió forintos beruházással teljeskörűen felújításra kerül, és ez Önkormányzatunknak egy fillérjébe sem kerül; úgy, hogy a korábbi bérleti díjat folyamatosan készpénzben megkapja. Az ingatlan előtti közterületet 12 millió forintért felújítják és Önkormányzatunk erre egyetlen forintot sem kell hogy költsön.

 

Úgy gondolom, hogy ez mutatja, hogy a XVI. Kerületi Önkormányzat Polgármestereként, a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsággal egyetértésben a felelős vagyongazdálkodás híve vagyok. A felelős vagyongazdálkodás lényege pedig, hogy az Önkormányzat ingatlanainak hasznosítása során a lehető legnagyobb bevétel elérésében vagyunk érdekeltek, hogy a költségvetési bevételek növelésével minél több szolgáltatást, támogatást nyújthassunk a kerület lakóinak.
Kovács Péter polgármester

IMG_3964

FOLYAMATBAN VAN A FELÚJÍTÁS
A Jókai úti ABC bezárása után sokáig úgy látszott, hogy a felújítás-átépítés ügyében semmi nem történik, pedig a látszat csalt, a felújítás szinte azonnal megkezdődött. Mint Lukács Titanillától, az önkormányzat Vagyongazdálkodási Ügyosztályának vezetőjétől megtudtuk, az alapvető problémát az okozta, hogy a régi bérlő a felmondásban szereplő október eleji időpont helyett csak január 18-án ürítette ki és adta át az önkormányzati tulajdonú épületet. Az eredeti menetrend szerint az üzlet augusztusban nyílt volna meg, de az új üzemeltető sokkal feszesebb tempót diktálva jelenleg júliusra tervezi a megnyitást. Ha valaki benézett az üzlettérbe, ott valóban nem látott semmi mozgást, de az igazi nagy munka ebben az időszakban az alagsorban folyt: ott egy speciális kazán működött, amelyre az új bérlőnek nem volt szüksége, tehát azt óvatosan kibontották úgy, hogy más önkormányzati intézményben még fel lehessen használni. Hasonló feladat volt az egyéb épületgépészeti berendezések leszerelése, s ekkor jutottak a bontással az üzlettérbe. (Ottjártunkkor még nem volt tisztázva, hogy a beépített légtechnikai hálózat megmarad-e, avagy azt is ki kell majd bontani.) Mint a képen látható, a hatalmas üzlettér már szinte teljesen üres, lassan kezdődhet az építés. Ha a tervként bemutatott elképzelések valóra válnak, akkor itt egy nagyon színvonalas, ízlésesen kialakított üzlet várja majd júliustól a vásárlókat – kicsit olyan, mint amilyen tőlünk nyugatabbra teljesen mindennapos.

 

 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2023. október 11.
2023. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Ide kattintva megtekinthető
Lao Ce ősi bölcselete e-book formátumban
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez