Helyi Hírek - Független folyóirat   2021.10.25. hétfő
Blanka, Bianka
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 22402506
   « Vissza

Asztrológiai útmutató a Szűz jegyében

 « Horoszkóp, asztrológia 
2010. szeptember 18.
 

Megértés és bizalom 

 

A Nap augusztus 23-án haj­nalban lép át az Oroszlán kényel­mességéből a Szűz szorgalmas időszakába. A Szűz jelleg az aratásról, a betakarításról, a télre való felkészülésről, az előrelátó, hosszú távra tervező gondolko­dásmódról szól. A rendszerezés és rendbetétel ideje. A Szűz jegy asztrológiai minőségében hanyat­ló jegy, ez annyit tesz – gyakorlati oldalát tekintve –, hogy a jelen és a jövő között áll, vagyis míg egyik szemével az elmúlt nyarat szem­léli, a másik szem már a jövő még kialakulatlan ismeretlenségébe tekint. A Szűz jegy uralkodó boly­gója a Merkúr (Hermész), a moz­gás, a gondolkodás, az értelem, a betegségekre alkalmazható gyógyír bolygója.A bennünk lévő Szűz jelleg az elemző, feltáró, problémamegol­dó részünk, mely konklúziót von a napi történésekből, mely képes kikutatni az olykor értelmetlen­nek látszó események mögöttes tartalmát, ezáltal kötődik e jegy­hez az emésztés folyamata, a rá­gástól kezdődően a gyomorban lévő táplálék felőrléséig. Gyo­morpanaszok, emésztési problé­mák esetén tehát érdemes meg­vizsgálni a bennünk élő Szűz szerepszemélyiség működését. Vajon képesek vagyunk-e jól emészteni? Ezek az egészség­ügyi problémák kapcsolatban állnak a lélekben megélt emész­tési folyamatokkal. A kihívást je­lentő „falatok” – lelkünk számá­ra – leginkább a kellemetlen ízű, savanyú és keserű szájízt hagyó események feldolgozása. Egy rosszul feldolgozott munkahely-elvesztés ugyanis évekig magá­val hozhatja azt az érzést, hogy „jelentéktelen tagja vagyok a tár­sadalomnak”. Évekig emészthe­tetlen maradhat egy szerettünk elvesztése utáni fájdalom és nem marad más, csak folytonosan fel­tett „Miért történhetett ez meg?” kérdés. Ahol a fájdalom, ott a gyógyír is. A miértek megvála­szolása fontos és kitartó elem­zést kíván meg, ugyanakkor be kell látnunk, hogy vannak miér­tek, amelyekre a válasz még nem érett meg, így át kell ezeket a kér­déseket forgatnunk a „Hogyan tovább?”-ra. A továbblépésre te­hát azért van szükség, hogy egy új élet, kapcsolatok, munkahely, önállóság stb. folyományaként új perspektívából legyünk képesek válaszolni a Hogyan tovább előtt feltett, de még megválaszolatlan Miértekre.A Szűz jegy egyik legnagyobb problémája a túlzott elemző gon­dolkodásból fakadó bizalmatlan­ság. Ez egy oldalról jó, hiszen a precizitást és rendet igénylő jegy újra és újra felülvizsgálja dolgait, munkahelyén aktuális feladatát, ugyanakkor folyamatosan ott él e jegy képviselőjében a kétely, hogy vajon minden eshetőséget megvizsgált-e, minden hibát fel­ismert és javított-e. Így tehát ki­mondhatjuk hogy a dominánsan Szűz jegyű személy életéből leg­inkább a spontán, ad hoc jellegű tevékenységek hiányoznak, ezál­tal kiszámítható, legtöbb esetben egyenes jellemek, akiknek az aktuálisan végzett tevékenység, projekt sikere a legfontosabb. Ugyanakkor ez a kiszámítható­ság bizonyos esetben unalmas­sá teheti, mert az érzelmesség megélése számára túlmutat az ellenőrizhető határokon.Amit e hónap hozhat számunkraA 2010-es év eddig megélt kiszámíthatatlan történéseit (ter­mészeti katasztrófáit, gazdasá­gi jellegű nehézségeit, szeszé­lyes időjárását) szeptemberben megpróbáljuk ellenőrzésünk alá vonni. Tudatosabban takarékos­kodunk, felkészülünk az esetle­ges kellemetlenségekre – már amennyire lehet –, és megtanu­lunk örülni a hétköznapok apró örömeinek is. Egyik sarkalatos pont e hónapban az anyagi sta­bilitás megteremtése abból, ami van. Okosabban vásárolunk, mellyel egyre kevesebb felesle­get termelünk. A környezettuda­tosság, a megfelelő mennyiségű ételek fogyasztása, a valódi érté­kek és a minőségében hosszabb távra szóló áruk megvétele és megtartása lesz a mérvadó hoz­záállás. Képesek leszünk a gaz­daságban bekövetkezett válsá­got átértékelni és alkalmazkodva a nehezebb helyzethez, kisebb pénzből is megélni. Akik viszont ragaszkodnak a megszokott dol­gokhoz, és nem szeretnék felis­merni önmagukban a fogyasztói társadalom csillogó-villogó szar­ka típusú hozzáállásának veszé­lyeit, komoly érzelmi viharokat, mély kapcsolatok elszakadását, dühkitöréseket élhetnek meg. Semmi mást nem vár el az oko­sabb, bölcsebb énünk, csak a valós értékek felismerésének ké­pességét és a minőségi élet, mint az anyagi dolgokon túllépő érzel­mileg minőségi megélésének el­sajátítását. Felnőtt, felelősségtel­jes gondolkodásmód, valamint az életbe vetett bizalom lehet a Szűz hónap jelmondata.Egészségügyi vonatkozásA máj és gyomor területei le­hetnek érintettek. A diétázók és életmódot váltók megkérdezteté­sen eshetnek át (falási rohamok, túl gyors eredmények elérésének csalódást okozó elvárásai, stb.). Az érzékeny derekúak esetleg akut lumbágóra, vagy derékfáj­dalomra predesztináltak. Mivel a Szűz jegy az egészségtudatos­ságot is jelenti, fontos lehet egy mértékletes tisztítókúra, vagy va­lamilyen böjt tartása.Végezetül álljon itt a szorga­lom és az előrelátás fontosságát hangsúlyozó Szűz-jegy tanmesé­je a Tücsökről és a Hangyáról:A tücsök dalolt egyre, bárIzzott a nyár,Úgyhogy mikor jött a komorTél, része gond volt és nyomor:Még egy picinke kisdarabLegye, vagy férge sem maradt.Hát ment is a hangyához átElpanaszolni nyomorát,És kérte, adjon néki kölcsönZsákjába egy kis magot töltsön.Új aratásig, legalább.“Majd megadom, lesz erre gondom,Nyáron, tücsök-szavamra mondomA tőkét meg a kamatát.”Bosszantja a tücsök kalandja,Nem is adott magot a hangya.De ezt kérdezte végre tőle:“Mit tettél a meleg időbe?”“Éjjel-nappal munkába voltam,Fűnek-fának folyton daloltam.”“Daloltál? Rendbe van, komám,Akkor ma táncolj, szaporán.”(La Fontaine, Kosztolányi Dezső fordítása)Laki Beáta
 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2021. október 13.
2021. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Lao Ce ősi bölcselete e-book formátumban
Ide kattintva megtekinthető
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez