Helyi Hírek - Független folyóirat   2021.10.25. hétfő
Blanka, Bianka
E-mail cím:

Jelszó:

CÍMLAP
Cikkek és hírek
Portaszolgálat
Balesetek
Tűzoltósági hírek
Rendőrségi hírek
Polgármesteri interjú
Természetgyógyászat, szépség és egészség
Horoszkóp, asztrológia
Receptek
Videók
Olvasóinktól: körbeküldős üzenetek
Archívum
Archívum
Képgalériák
Helyi Hírek laphálózat
Legutóbbi számaink
Archívum - HH XVI.
Archívum - HH XVII.
2004 előtti számaink
Megjelenési időpontok
Hirdetési áraink
Lakossági aprók
Hirdetésfeladás
Szakmai adattár

Látogatók: 22402364
   « Vissza

Márciusi horoszkóp

 « Horoszkóp, asztrológia 
2009. április 6.
 
Kos (III. 21.- IV. 20.) Lassan elérkezik a tavasz ide­je, ebből Önnek csak a „lassan” nem tetszik. Tenne, venne, cse­lekedne, mivel azonban a dolgok kisebb sebességen történnek, mint Ön szeretné, belső feszült­ségre számíthat. A bolygók ké­rése, hogy tanuljon meg szere­pet játszani. Vagyis képes elérni végül, amit akar, de csak úgy, ha előbb türelemmel az adott cél „lelkébe hatol” (lelkizik kicsit), s ebből a nézőpontból halad to­vább, saját akarata megvalósítá­sa felé. Ha így tesz, az égi sze­rencsebolygó, a Jupiter segítő energiájára számíthat. Munka­helyváltásra számíthat! Bika (VI. 21.- V. 20.) A kettősség lesz jellemző a Bi­kákra ebben a hónapban. Meg­kérdőjelezik eddigi álláspontját, véleményét az élet történései, ez azt jelenti, hogy határozott elvá­rásait, értékítéletét teljesen más megvilágításban szemlélheti. Ez vezethet hétköznapi megpróbál­tatásokhoz, mégis ha jól bele­gondol, belül, Önben, alapjában véve van egy rendkívüli harmónia és nyugodtság, mert érzi – talán tudja is –, hogy nincs olyan dolog a világban, aminek ne lenne értel­me. Higgyen a sors rendezőelvé­ben! Az otthonában jól jön most egy nagytakarítás, rendszerezés, ez növeli biztonságérzetét. Ikrek (V. 21.- VI. 21.) Legnagyobb változások a karrier és párkapcsolat terüle­tén várhatók. Fordul a kocka, de hogy Önnek ez jó vagy rossz, azt csak türelme fogja meghatározni. Ahhoz, hogy átlásson bizonyos dolgokat ezzel kapcsolatban, el­sőként időre van szüksége, ne erőltesse a döntést, mert valami­lyen információra még szüksé­ge van. A „nem döntés” is dön­tés, tartsa ezt szem előtt! Van valaki az ismerősei között, aki közelebb kerülhet Önhöz, és se­gítségére lehet nehéz helyzetek­ben – ez egy igazán szép barát­ság kezdete lehet. Hallgasson a jótanácsokra! Családját tehernek érzi, túl sok a kötelezettség, ke­vés az öröm. Rák (VI. 22.- VII. 22.) Belsőjében a gondolat és a tett egyensúlyban van mostanában, ez különösen erős kisugárzást, aurát biztosít a Kos havában. Má­sok csodálhatják ez irányú ké­pességét és tanulhatnak Öntől. Képes szavakba is önteni azt, ami a lelkében van, létezik, s ezen a képességén még akár meg is le­pődhet, mert alaptermészete in­kább azt várná el másoktól, hogy „ráérezzenek” Önre. Legtöbbet most tehát önmagától tanulhat­ja, mert meglepő képességekre tesz szert, ezzel önismerete és személyisége valódi, látható fej­lődésen megy keresztül. Konflik­tusok főként távolabbi rokonaival kapcsolatban várhatók. Oroszlán (VII. 23.- VIII. 23.) Sok-sok nehéz téli hónap után megszülethet ebben az időszak­ban Önben a béke és nagylelkű­ségének kifejezésére szolgáló alkalmasság, melyet végre a kül­világ is észrevesz. Be kell látnia, hogy az eddigi nehéz időszak arra volt jó, hogy mások is ész­revegyék nagyszerű, gyengéd oldalát is, „oroszlán szívét”, jóin­dulatát. Ne azt hajtogassa, hogy mindezekről a képességekről Ön már régen tudott. Idő kellett, hogy leszálljon királyi trónjáról, és ezáltal válasszák meg ismét Uralkodónak. Ez még nem azt jelenti, hogy anyagi nehézségei is rendeződnek. Csak mindent szép sorjában! Szűz (VIII. 24.- IX. 23.) Ön és a külvilág harcban áll. Ez lehet egy párkapcsolati konf­liktus, vagy munkahelyi konf­rontáció. Marcangolja magát belül, amit persze Ön a dolgok elemzésének nevez, mégis meg­bolygathatja egészségi állapotát, gyomorproblémákra számíthat. Üljön ki a levegőre és a napsü­tésre kicsit, hogy töltődhessen! Kecsegtető és vonzó ajánlattal csábítgathatják Önt szerencsejá­tékra, szórakozásra, de ne men­jen bele, mert csak veszíthet, méghozzá jó sok pénzt. Rémál­mok gyötörhetik. Ezek a fel nem dolgozott belső agressziói, félel­mei, melyek csak ilyenkor tudnak megmutatkozni. Mérleg (IX. 24.- X. 23.) Tavaszi zsongásra vágyik? Jól jönne egy kalandos kapcso­lat? Ne meneküljön rövid távú örömökbe az esetleges csalá­di konfliktusokelől.Hanagyarendetlenség otthon, és Önnek ez elviselhetetlenül nagy teher, akkor gondoljon arra, hogy vala­mikor meg kell élnie azt is, amit nem éppen harmóniának hívnak. Valójában ez is Ön, és ez így van rendjén. Szórjon egy tálba rizs­szemeket, és nézzen rá a rende­zetlenségben rejlő rendre. Min­den úgy jó, ahogy van. Ha lakása falán repedezik a vakolat, hívjon festőt és ne rögtön az ingatlan el­adásán gondolkodjon! Skorpió (X. 24.- XI. 22.) Nem könnyű időszak követke­zik, de az Ön mindent túlélő erős természete állja a sarat. Ahogyan mondani szokás, épp, hogy nem hal bele az ember a megpróbál­tatásokba, mert az égi szeretet egyetlen hajszálat helyez a még bírható, és a már nem határ közé. Rengeteget dolgozik, munkálko­dik, közben érzi, hogy az ered­mények mégsem olyanok, amik­re számít. Sokkal többet bír, mint mások, és nem tudja elviselni, ha valaki másmilyen, mint Ön – lus­tább, életszeretőbb, pletykásabb, stb. Figyeljen oda, hogy ne alko­hollal oldja meg gondjait, s főként ne ezért meneküljön csak testi ki­elégülést okozó kapcsolatokba. Nyilas (XI. 23.- XII. 21.) Megrendült a biztonságérze­te, s kezdi elveszteni jövőbe ve­tett hitét. Mintha nem látna kiutat ebből a pénzügyi válságos hely­zetből. Ha megteheti, egy belföl­di utazás jót tenne Önnek, akár egy hosszú hétvége is valahol vi­déken, a természet közelében. A rügyező fák feltétlen hite abban, hogy a nap sütni fog és elegen­dő eső esik majd – megfelelő kép lenne ahhoz, hogy remény­vesztettségét feloldja. Uralkodó bolygója, a Jupiter arra kéri, hogy beszéljen nehézségeiről, hogy tegyen valamit: csak és kizárólag önmagáért. Most tehát ne a vilá­got mentse meg, Ön a fontos! Bak (XII. 22.- I. 20.) A személyiségváltozása folya­matban. Nagyon sok dolgot átér­tékel önmagával kapcsolatban. Még nem tudja, hová tart, ez arra sarkallhatja, hogy meggondolat­lanul, rövid távon tervezzen, a ho­roszkóp mégis azt mutatja, hogy az esetleges nehézségek elle­nére rendkívüli kiváltság vár Ön­re a jövőben, a bölcsességét, a fegyelmét, a kitartását kérdezte­tik most meg. Erősek a kételyek és félelmek lelkében, mert szin­te mindennap meg kell küzde­nie önmagával. Egy középkorú hölgy ismeretségi körében segí­tő kezet nyújthat a nehéz pillana­tokban, meg fogja mutatni, hogy a mozdulatlannak tűnő dolgok is változnak! Vízöntő (I. 21.- II. 19.) Ki is Ön mostanság? Ezt Ön is szeretné tudni. Valahogy össze­folynak a napok, hetek, mintha az élete mással történne meg. Sokszor inkább beszél arról, hogy mit kéne tennie, mint teszi, ezért hízásra lehet mostanság hajlamos, mert aki csak beszél, csak a száját mozgatja. Fruszt­rálják anyagi nehézségei, talán ezért is menekül a nihil, a semmi világába. Apatikus időszak ez. Ne gondolkodja túl a dolgokat, csak tegye, amit tennie kell. Most igaz a mondás, hogy a dolgok megoldódnak maguktól is. A lel­kének van szüksége pihenésre, ez viszont nem azt jelenti, hogy vegyen ki szabadságot! Halak (II. 20.- III. 20.) Ne válaszokat keressen, ha­nem tanuljon meg kérdéseket feltenni. A „Miért történik ez ve­lem?” kérdés nem a helyes út, sokkalta fontosabb a „Mit tanul­hatok ebből a helyzetből?”, illet­ve a „Hogyan tovább?” kérdések feltétele. A válaszok még nem jönnek, azonban a válaszok mi­nősége a kérdések feltételétől fog függeni. Nehéz helyzetben van. Igen, abban. A buddhista ta­nítók azt mondják, a nehézségek tanítanak meg minket éberen és tudatosan élni, mert csak akkor változtatunk berögződött szoká­sainkon, ha fáj az élet. Laki Beáta (06-70-310-1974)
 


Ferenci Kiadó Bt.  •  1162 Budapest, Hermina út 16.  •  Tel.: [1] 405-5919  •  E-mail cím: hh@hh16.hu
Ugrás a Szakmai Adattárhoz
preload preload
Legutóbbi lapszámunk - 2021. október 13.
2021. évi naptár nyomtatható formátumban letölthető
Ide kattintva megtekinthető
Kerületi festőművészek virtuális galériája
A fogyás lélektana
A XVI. kerületi uszodák honlapja
Hogyan legyünk egészségesebbek, szebbek, vékonyabbak
Bővebben az önismeretről és a Bach-virágterápiáról
Lao Ce ősi bölcselete e-book formátumban
Ide kattintva megtekinthető
Hazai és nemzetközi időjárás

Kattintson ide az előrejelzéshez